הזמנת תיק חקירה על ידי אדם/גורם פרטי

עם השנים הולכת וגוברת מודעות הציבור לצורך לפנות למשרדי חקירות, על מנת לקבל סיוע בתחומים שונים ומגוונים.

עם זאת, חקירה פרטית אינה מצרך שבשגרה עבור גורמים פרטיים.

לרוב הלקוחות הפרטיים הפנייה למשרד חקירות היא אירוע יוצא דופן, ולמעשה מדובר על פי רוב בפנייתם הראשונה. פנייה זו מלווה בחששות ברוב המקרים.

ראוי לציין כי תהליך "פתיחת תיק החקירה" הוא החשוב ביותר, ולמעשה מהווה את השלב הראשון בחקירה.

בשלב "פתיחת תיק החקירה" מתבצע אפיון האירוע/נושא החקירה, וכן תיאום הציפיות בין החוקר ללקוח באשר להישגי החקירה הצפויים.

משרדי חקירות מיידעים את הלקוח באשר לאופי ביצוע החקירה, וביחס להיקף השעות/פעולות הנדרשות לביצוע החקירה.

כמו כן, המשרדים מתדרכים את הלקוח כיצד עליו להתנהל בתקופת החקירה, והם משתפים אותו בשלבי הביצוע.

משרדים ותיקים ומנוסים מודעים לצורך בליווח הלקוח, החל מתהליך "פתיחת תיק החקירה" ועד לסיום החקירה.

ראוי לציין כי משרדי חקירות אינם גופי מודיעין וביון מדיניים ובהם שב"כ, מוסד, FBI ו-CIA.

שיטות עבודתו של החוקר הפרטי חייבות להיעשות בכפוף לחוק, ואין לו היתרים או סמכויות מיוחדות המוקנים בחקיקה לארגוני ביון רשמיים.

מאחר וכך היא המציאות החוקית, ראוי כי החוקר הפרטי יחשוף בפני לקוחותיו את מרבית שיטות העבודה למעט אלו שמסווגות כסודות מקצוע.

זכותו וחובתו המלאה של הלקוח לקבל הסבר לפני ביצוע החקירה ביחס לאופן ביצועה וסיכויי הצלחתה.

 הכותב: רפי חאמי – ח.ר.ש חקירות

  • המאמר נרשם בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.