ישנם שני מצבים עיקריים בהם נדרשת חקירה כלכלית:

 1. כאשר אדם/חברה חייבים כספים, והנושה מבקש לחשוף את רכושם לצורך הטלת עיקולים.
 2. כאשר קיים צורך במבחן יכולת כלכלית של אדם/חברה, לצורך התקשרות עסקית.

החקירה הכלכלית נערכת באופן סמוי, תוך הסתייעות במקורות מידע. לעתים קיים צורך באיסוף ראיות בשטח, הכולל צילומים ואיתור מסמכים.

במקרים יותר מורכבים קיים צורך בביצוע מעקבים, כדוגמת "הוכחת שימוש כמנהג בעלים", חדירה לארגונים, "איסוף זבל", ופעולות מורכבות המוגדרות כסוד מקצועי.

קיימות מספר בדיקות עיקריות בחקירה כלכלית, כפי שיובא בהמשך, אך ראוי שמזמין החקירה יפרט בפני החוקר את הסיבות להזמנת החקירה, על מנת שהחוקר יפעיל שיקול דעת מקצועי באשר לבדיקות הנחוצות, בהתאם למקרה ולמושא החקירה.

משרדנו אינו נוהג לספק חקירות סטנדרטיות הקרויות "חקירה כלכלית". אנו מרכיבים את החקירה בהתאם לצורך, ולאחר בחינת המקרה (לעתים גם בהתאם לגובה החוב או העסקה). בכך אנו חוסכים ללקוח הוצאות מיותרות, ופועלים באופן ממוקד מטרה.

הבדיקות העיקריות (אותן ניתן להזמין גם באופן נקודתי) הן:

 • איתור ואימות כתובת מגוריו של הנבדק.
 • הזיקה לנכס המגורים (בעלות/שכירות/דמי מפתח).
 • חקירה ביחס לעיסוקיו של הנבדק.
 • בדיקת זיקת בעלות על מניות של חברה.
 • איתור סניפים בהם מנהל/ניהל הנבדק חשבונות בנק.
 • איתור זכויות כספיות של הנבדק בחברות ביטוח ובקרנות גמל.
 • איתור כלי רכב בבעלות.
 • חקירה לבדיקת שימוש ברכב, כולל זיהוי פרטי הרכב, ובאלו תנאים מוחזק הרכב על ידי הנבדק (ליסינג, השכרה, רכב ממקום עבודה וכד').
 • מעקב להוכחת "שימוש כמנהג בעלים" ברכב הנמצא בשימוש קבוע.
 • חקירה לאיתור נכסי נדל"ן בחתך ארצי.
 • חקירה לאיתור ירושות.
 • חקירה לאיתור תביעות משפטיות, הן כתובע והן כנתבע.
 • איתור תיקים בהוצאה לפועל, ומידע ביחס להיקף החובות של הנבדק.
 • בדיקת פשיטת רגל, הגבלת חשבונות בנק וכו'.
 • מידע ביחס לבן/בת הזוג ובני משפחה מקרבה ראשונה.
 • במקרה של חברה נבדקת אנו בודקים את מרבית הפרמטרים שציינו, וכן קשר לחברות נוספות.
 • מידע ביחס לבעלי המניות והמנהלים.

במשך עשרות שנות פעילותנו בתחום החקירות טיפלנו באלפי תיקים עבור גופים מוסדיים, ציבוריים ופרטיים. אנו יכולים להעיד על עצמנו, וכך גם מעידים לקוחותינו (ראה המלצות), שאנו מומחים לחקירות כלכליות, ויודעים להשיג את התוצאות הטובות ביותר.