לשמור את הקלפים קרוב לחזה

ממצאי חקירה משתנים מתיק לתיק, וזאת מאחר ולכול תיק המשתנים שלו.

לכל תיק חקירה קיימים משתנים/מאפיינים פרטניים, ולכן ממצאי החקירה משתנים בהשוואה בין שני תיקים

לא ניתן להשוואת בין מעקב בגידה אחד לאחר, או בין חקירה כלכלית אחת לאחרת.

המשתנים נובעים בין היתר מאופיים של הנחקרים, מסביבת העבודה, מהמקרה/נושא החקירה וכו'.

החוקר יעשה כל שביכולתו על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר. על אף יכולתו המקצועית, לעיתים קיימות מגבלות חוקיות שימנעו מהחוקר להגיע לתוצאה הטובה ביותר או למסקנה ברורה.

במקרה בו הגיע החוקר ל-80% מהתוצאה הרצויה (לדוגמה: בתיק בגידה –  החוקר מצא שאכן קיים קשר רומנטי ואף תיעד תמונות המעידות על מפגשים בציבור, אך מפגשים דיסקרטיים לא תועדו במלואם), אין זה אומר שמלאכת החקירה לא הושלמה.

במקרים כאלו יידע עורך דין מיומן להציג את ממצאי החקירה בבית המשפט באופן אשר יסייע להגיע להכרעה מיטבית.

חשוב לזכור כי ממצאי החקירה נועדו למזמין החקירה ולא לנחקר, כך ש-

"יש לשמור את הקלפים קרוב לחזה"

לעולם אל תציגו את ממצאי החקירה לנחקר, גם אם נערך עימות ביניכם. ראוי לחשוף מעט, כך שהנחקר יבין כי בוצעה חקירה וכי קיימים ממצאים מפלילים.

ככול שתחשפו פחות הנחקר יחשוב שיש יותר.