מי רשאי לבצע חקירה פרטית

לקוח פרטי או מוסדי רשאי לפנות רק למשרד חקירות בעל רישיון ממשרד המשפטים.

 הלקוח חייב לוודא שהרישיון הוענק על ידי הוועדה לרישוי חוקרים, ושהוא בתוקף לשנה הרלוונטית.

 רישיון שפג-תוקפו או היעדר רישיון לניהול משרד יכולים לגרום לכך שעדות החוקר וממצאיו ייפסלו על ידי בית המשפט במקרה שהם מוגשים כראיה משפטית.

 במשרד המשפטים קיים מאגר של רשימת משרדי החקירות הפעילים והמורשים.

 חוקר פרטי שאינו מחזיק ברישיון לניהול משרד חקירות אינו רשאי לקבל עבודות מלקוחות פרטיים או מוסדים. רישיון החוקר הפרטי מקנה לו את הזכות לעבוד במשרד חקירות מורשה.