צעדים ראשוניים לפני הזמנת חקירה

המאמר מיועד לגורמים פרטיים המעוניינים להזמין חקירה, שעבורם זו הפעם הראשונה.

לאחר שהתגבשה החלטה כי קיים צורך ב- איסוף מידע / תשאול / איסוף ראיות / בדיקת מהימנות וכד', עליכם לפעול כמפורט מטה:

לשמור בדיסקרטיות מלאה את עובדת החשדות הקיימות אצלכם ביחס לאובייקט  מושא החקירה.

להימנע מהפצת המידע  (גם בקרב המכרים שלכם) ולפיו בכוונתכם לפנות למשרד חקירות.

אם אתם מעוניינים לבצע חקירה ביחס ל- בן/ת הזוג, או השותף העסקי, הכינו מקור כסף שאינו מהחשבון המשותף.

המשיכו להתנהג כרגיל גם אם אתם חשים נפגעים, מאידך היזהרו מהתנהגות מגמתית ומוגזמת, פשוט תתנהגו בטבעיות.

הימנעו משאלות מיותרות, כאלו שאינכם שואלים בשגרה (משרד חקירות איכותי ידע להגיע לתוצאות גם ללא סיוע מצידכם).

לעיתים תדרשו מהחוקר לשתף פעולה בפעולות משיחות דעת, עשו זאת רק אם אתם בטוחים בעצמכם ומרגישים שהתנהגות תראה טבעית.

תאמו בקפידה את מועדי הפגישה עם החוקר, כך שהצד השני לא יחוש בהעדרכם.

אל תשמרו את מספר הטלפון של משרד החקירות והחוקר בזיכרון הטלפון.

אם חיפשתם באינטרנט מידע בנוגע לחקירה או לאיתור משרד חקירות, מחקו את ההיסטוריה.

תבנו סיפור כיסוי, כך שבמידה והתעוררו שאלות מצד האובייקט, תוכלו לשלוף תשובה שתישמע הגיונית.

אם מלאתם אחר כל הכללים, תחושו בטוחים בעצמכם וסיכויי ההצלחה ואי החשיפה מובטחים לכם.