חקירות בסקטור הערבי

חקירות במגזר הערבי

לח.ר.ש חקירות מחלקות ייעודיות, וביניהן מחלקת "מגזר ערבי".

ערביי ישראל מהווים כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל.

כידוע, אחוז גבוה מהאוכלוסייה הערבית-ישראלית מוגדר כבעל מעמד סוציו אקונומי נמוך, ומשכך משויכים לערביי ישראל חובות רבים במשק.

ראוי לציין כי רשות האכיפה והגבייה נמנעת מלציין בדו"ח הפעילות השנתית שהיא מפרסמת מי הם החייבים, ומהי חלוקתם לפי מגזרים.

נתוני השוק (שאינם פורמאליים) מצביעים על שיעור גבוה של חייבים מהמגזר הערבי ביחס לכלל החייבים, וזאת בהתבסס על תיקי חובות המטופלים בידי עורכי דין וחברות גבייה. גורמים אלה מייצגים רשויות מקומיות, בנקים, חברות תקשורת, וגופים העוסקים בתחום השירותים לאזרח.

בח.ר.ש חקירות צברנו ניסיון רב-שנים בטיפול בתיקי חייבים מקרב אוכלוסיית ערביי ישראל.

אנו מעסיקים עובדים/ות המיומנים בחקירות סמויות ובעבודות שטח.

מחלקת המגזר הערבי מטפלת במאות רבות של תיקים מדי חודש, ובאיתור אלפי חייבים מהמגזר הערבי.

בין לקוחותינו נמנים גם לקוחות מאוכלוסיית ערביי ישראל, המעריכים את יכולתנו לפצח עבורם מקרים בעייתיים בקרב אוכלוסייה זו.

אם אתם זקוקים למידע או לחקירה במגזר הערבי, אנחנו הכתובת.
ניתן לקבל מענה בשפה הערבית.