מידע עסקי

בכלכלה הנוכחית השוק בכל תחום הוא תחרותי במיוחד ולכן יש לנקוט בצעדים מודעים כדי להגן על העסק מפני סיכונים אפשריים. הסיכונים הללו יכולים להגיע מחוץ לעסק מכיוון מתחרים או שותפים עסקיים, כמו גם מתוך העסק עצמו במקרים שבהם העובדים פועלים בניגוד לחוק ובכך עשויים לפגוע בהכנסות החברה ובהצלחתה. כדי להבטיח את ההגנה על העסק יש צורך באיסוף מידע של נתונים המשקפים תמונת מצב ברורה בכל עת. איסוף הנתונים נעשה באמצעות מודיעין עסקי.

מהו מודיעין עסקי?

בכל תחום בחיים לא ניתן לבצע צעדים שקולים ומושכלים מבלי שיש בידינו את כל המידע הרלוונטי לכך. גם בעולם העסקי, שבו לכל פעולה יש השלכות כלכליות וארגוניות, דרוש איסוף קפדני של מידע אודות מתחרים ועובדים. לדוגמה, ישנם עסקים שבהם מתקיים ריגול תעשייתי מצד עובדים בתוך החברה שגוייסו בידי המתחרים של העסק. כדי לחשוף זאת, יש לבצע מעקב צמוד אחר העובד הנחשד בריגול תעשייתי ולאסוף מידע המוכיח או מפריך זאת. במקרים אחרים עשוי לעלות חשש כי אחד מעובדי החברה עוסק בפעולות לא חוקיות הפוגעות בהכנסות העסק. גם במקרה זה ניתן לעשות שימוש במודיעין עסקי כדי לחשוף את כל פרטי פעולותיו של אותו עובד.

 

מעקבים עסקיים אינם מוגבלים לתחומי החברה בלבד, למעשה ניתן להשתמש בהם כדי לקבל מידע גם על גורמים חיצוניים. איסוף מודיעין עסקי אודות חברה מתחרה או חברה המועמדת לשותפות עסקית יכול להניב נתונים מועילים במיוחד שינחו את בעלי העסק בנקיטת פעולות עתידיות. חשוב להבין כי מעקבים עסקיים הם אינם ריגול לתחרות עסקי המערב לרוב שיטות שאינן חוקיות, כמו האזנות סתר או איסוף מסמכים ללא אישור.

כיצד מתבצע המעקב העסקי?

במקרים שבהם בעל העסק מעוניין לאחד כוחות עם עסק אחר, עליו לדעת שמדובר בחברה יציבה, אמינה ובעלת מחזור הכנסות גבוה, כדי להבטיח שההתקשרות עמה לא תגרור סיכונים. לשם כך יש לבצע מעקב אחרי שותפים עסקיים שבו נאספים ומוצלבים נתונים שונים אודות העסק עד לקבלת תמונה ברורה וחד־משמעית. המעקב העסקי משתמש בכלים המכילים נתונים רשמיים אודות העסק המובאים מכלי מידע שונים, כמו גם נתונים שאינם רשמיים הנאספים ממקורות מידע אחרים. ככל שנאסף מידע נרחב יותר, כך ניתן לגבש חוות דעת מבוססת יותר.

 

במקום העבודה, מעקב אחרי עובדים צריך להיעשות בחשאיות וברגישות כדי שלא לסכן את החקירה בשלבים מוקדמים, וכדי להימנע מפגיעה במרקם החברתי בעסק ללא מידע מאושש. מתוקף חוקי המדינה ישנם כלי איסוף מידע שבהם אסור לעשות שימוש על פי חוק. שימוש באמצעים אלה עשויים לסכן את המעסיק ולחשוף אותו לתביעות מצד העובדים שאחריהם בוצע המעקב. לצד זאת ישנם כלים שניתן לעשות בהם שימוש בעת מעקב אחר עובדים, כדי לחשוף את פעולותיהם במקום העבודה. כלים אלה מאפשרים חקירה סמויה העומדת תחת הוראות החוק.      

מעקבים עסקיים כתרופה מונעת

בעולם העסקים לכל צעד וצעד עשויים להיות השלכות מרחיקות לכת, אשר עלולים להוביל להפסדים כלכליים גדולים ואף להביא לנפילתו של עסק ככלל. ביצוע איסוף מודיעין עסקי בטרם יצירת שותפות עסקית מחייבת או ביצוע מעקב עסקי אחר העובדים בעסק, יכולים למנוע את הסיכונים האורבים לעסק. לכן, מעקבים עסקיים הם השקעה בעסק לכל דבר ועניין והם אינם רלוונטיים רק ברגעי משבר או במקרי קיצון. למעשה, ככל שהמודיעין העסקי נאסף בצורה תכופה יותר, כך ניתן לצפות בנתונים ולפענח אותם באופן מחושב, שקול ואחראי ובסופו של דבר להבטיח את שגשוגו של העסק.