ישנם שני מצבים עיקריים בהם נדרשת חקירה כלכלית:

  1. כאשר אדם/חברה חייבים כספים, והנושה מבקש לחשוף את רכושם לצורך הטלת עיקולים.
  2. כאשר קיים צורך במבחן יכולת כלכלית של אדם/חברה, לצורך התקשרות עסקית.

החקירה הכלכלית נערכת באופן סמוי, תוך הסתייעות במקורות מידע. לעתים קיים צורך באיסוף ראיות בשטח, הכולל צילומים ואיתור מסמכים.

במקרים יותר מורכבים קיים צורך בביצוע מעקבים, כדוגמת "הוכחת שימוש כמנהג בעלים", חדירה לארגונים, "איסוף זבל", ופעולות מורכבות המוגדרות כסוד מקצועי.

קיימות מספר בדיקות עיקריות בחקירה כלכלית, כפי שיובא בהמשך, אך ראוי שמזמין החקירה יפרט בפני החוקר את הסיבות להזמנת החקירה, על מנת שהחוקר יפעיל שיקול דעת מקצועי באשר לבדיקות הנחוצות, בהתאם למקרה ולמושא החקירה.

משרדנו אינו נוהג לספק חקירות סטנדרטיות הקרויות "חקירה כלכלית". אנו מרכיבים את החקירה בהתאם לצורך, ולאחר בחינת המקרה (לעתים גם בהתאם לגובה החוב או העסקה). בכך אנו חוסכים ללקוח הוצאות מיותרות, ופועלים באופן ממוקד מטרה.

הבדיקות העיקריות (אותן ניתן להזמין גם באופן נקודתי) הן:

במשך עשרות שנות פעילותנו בתחום החקירות טיפלנו באלפי תיקים עבור גופים מוסדיים, ציבוריים ופרטיים. אנו יכולים להעיד על עצמנו, וכך גם מעידים לקוחותינו (ראה המלצות), שאנו מומחים לחקירות כלכליות, ויודעים להשיג את התוצאות הטובות ביותר.