התאמת עובדים

לחרש חקירות מחלקה ייעודית העוסקת במתן שירותים ללקוחותיה העסקיים בתחום מהימנות / התאמת עובדים.

כידוע ארגונים גדולים כגון: חברות ממשלתיות, בנקים, חברות אשראי, נוהגות מזה שנים רבות לבצע בדיקות מהימנות עובדים הכוללות  בדיקה טרום-תעסוקתית (קבלה לעבודה), בדיקת פוליגרף וכן בדיקת רקע.

בשנים האחרונות החלו חברות מסחריות, רשתות שיווק ומעסיקים גדולים, לאמץ את הבדיקות הנ"ל מיתוך הכרה ביעילותן ותרומתן לארגון, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה של שמירה על המידע הקיים בארגון.

בראש המחלקה עומד מר שגיא דוד, בעל ותק של 23 שנים בתחום המודיעין. יוצא שרות הביטחון, מומחה לבדיקות פוליגרף

להלן אופי פעילותנו בתחום מהימנות והתאמת עובדים:

עבריינות תעסוקתית מוגדרת כעבירה שמבצע העובד נגד הארגון, בהעדיפו את האינטרס האישי על זה של מעסיקו.

המושג מתייחס למגוון העבירות שמבצעים עובדים כנגד מקום העבודה או המעסיק: עבירות פליליות, גניבות, קבלת או מתן שוחד, הפרה מכוונת של נהלים/מדיניות של בית העסק ועוד.

מכיוון שעבריינות תעסוקתית אינה פוסחת על מגזרים או נושאי תפקידים בכל רמה או דרגה, המוצר של חרש חקירות מאפשר צמצום היקף העבריינות התעסוקתית – במגוון הכלים הקיימים כיום בשוק העבודה תוך מתן דגש לייחודיות של החברה בביצוע בדיקת פוליגרף וחקירות.

שימוש בסל הכלים של חרש חקירות יאפשר לבסס סביבת עבודה "נקיה יותר", סינון גורמי סיכון במקום העבודה וחיסכון ניכר בכספים תוך צמצמום אובדנים ופחת "בלתי מוסברים".

עובדים בעלי רמת סיכון נמוכה, הנאמנים למקום העובדה הם החוסן הכלכלי והמפתח להצלחת המעסיק.

תחקיר מהימנות עובדים הינו שיחה פרונטאלית המבוצעת למועמד  במטרה לבחון את מידת הסיכון הפוטנציאלי שבקבלתו לעבודה תוך מתן דגש על אמינותו.
במהלך השיחה נאספים פרטים רבים ונתונים כלליים אודות עברו ומאפייני התנהגות של המועמד.
יתרונות התחקיר – התרשמות בלתי אמצעית מהמועמד תוך יצירת בסיס אמון והגעה לחקר האמת בכל הקשור לפרטים שמסר.
ניסיונותיהם, עתיר השנים של מבצעי התחקיר מבסס יכולת לאבחן את המידע הנמסר הן המילולי והן הלא מילולי, כמו כן מאפשר אימות הפרטים גם אל מול מקורות חיצוניים ובלתי תלויים.

בודקי הפוליגרף של חרש חקירות הם יוצאי מערכת הביטחון, מומחים ומנוסים מאוד בתחום הפוליגרף בארץ ובעולם, חברי איגוד הפוליגרף הישראלי (אפ"י) וחברי איגוד הפוליגרף האמריקאי (APA)

בדיקת עברו של המועמד במגוון שאלות על עברו התעסוקתי / פלילי. התייחסות לנורמות אישיותיות בעייתיות לארגון תוך פריסת רשת הגנה צפופה בהיבטים של :

הסתרת טיפולים נפשיים שעבר, שימוש בסמים, עבירות פליליות , פיטורין/עזיבת מקום עבודה קודם בגלל עבירה, ריגול תעסוקתי, קשר לשוק אפור, קשר לגורמים עבריינים ו/או הימורים, ממליצים וכדו'.

מן המפורסמות היא שעובד המתקבל למקום עבודה נחשף לפיתויים שונים עד כדי ביצוע עבריינות תעסוקתית.
הבדיקות נועדו לחשיפה אקראית וגילוי עבריינות, שלא הייתה ידועה כלל להנהלת החברה. עוסקות  בשאלות הנוגעות לעניין ביצוע עבירות פליליות, נוהליות במהלך העבודה השוטפת, ומשמשות לחשיפה  ולהרתעת עובדים מביצוע עבירות נוהליות, פליליות גניבת מידע וכד' במסגרת החברה.

במקרים של חשד ספציפי או תלונה על עובד זה או אחר או עפ"י בקשת הלקוח  )כגון הונאה, גניבה, קבלה/מתן שוחד, הטרדה מינית וכדו'). אופי ודרך הפעילות הייחודית שלנו מאפשרת הגעה מדויקת יותר לחקר האמת ולממצאים חד-משמעיים.

מתן הדרכות וסדנאות בתחומי המודיעין העסקי, חקירות והגעה לחקר האמת, תשאול וראיונות עבודה. בניית מערך להערכת סיכונים בתחום מהימנות עובדים.

שילוב של הקניית הידע השיטות והכלים יחד עם הטמעה לאורך זמן במקום העבודה. חידוד הערנות והמודעות לסיכונים פוטיצאלים לנזק הצפוי מהעבריינות התעסוקתית גם בתחומי המידע ונכסיי המעסיק.
הכשרת בעלי התפקידים במיומנויות התשאול והריאיון.

  • חקירת הרקע הינה הליך של חיפוש איתור ואימות פרטי הרקע וההיסטוריה של המועמד בתחומים שונים – בניהם: מצב כלכלי, הסתבכויות משפטיות / פליליות.

הבדיקה, נעשית כמובן ללא נוכחות המועמד ומטרתה – טיוב וקיצור הליך המיון תוך חסכון בהשקעת המעסיק.
הבדיקות מתבצעות אל מול מאגרי מידע גלויים ברחביי הרשת תוך הפעלת כלים לכריית- המידע. בין המאגרים שנבדקים: בדיקות כלכליות, רשתות חברתיות, רשות האכיפה והגביה, מאגרים משפטיים, מאגרי מידע תקשורתיים ועוד.

במגוון תחומים תוך ביצוע חקירות מיוחדות ורגישות.הגעה לחקר האמת  באמצעות הפעלת כלים מאמתים, יצירתיות וחדשנות טכנולוגית.

מבדק ממוחשב המשמש לאיתור מועמדים לעבודה העלולים להסב נזק לארגון. המבדק בודק קשת רחבה מאוד של נושאים הקשורים לעבריינות התעסוקתית. המבדק הבסיסי נמשך כ- 20 דק' וכולל נאמנות, אמינות דיווח, גניבה, אישיות, שוחד, התמכרויות (סמים, אלכוהול והימורים) נטייה לאלימות, עבריינות מחשב והטרדה מינית.

ייעוץ, הכוונה והתקנה במגוון תחומי האבטחה הטכנולוגי- תחום הצילום הגלוי – יום/לילה, הסמוי – יום/לילה. מצלמות קבועות/רצוף קבוע,  מצלמות כיפה/שליטה מרחוק. הקמת יחידת פיקוד ושליטה הכוללת מאגר ממצאי הצילום.

עובד בכיר הממונה על ניהול האבטחה ארגון על כל המרכיבים וההיבטים בדגש על מניעת עבירות רכוש ואובדן תוך מתן מענה מידי לאירועים חריגים.

תחקיר מהימנות עובדים

תחקיר מהימנות עובדים הינו שיחה פרונטאלית המבוצעת למועמד  במטרה לבחון את מידת הסיכון הפוטנציאלי שבקבלתו לעבודה תוך מתן דגש על אמינותו.
במהלך השיחה נאספים פרטים רבים ונתונים כלליים אודות עברו ומאפייני התנהגות של המועמד.
יתרונות התחקיר – התרשמות בלתי אמצעית מהמועמד תוך יצירת בסיס אמון והגעה לחקר האמת בכל הקשור לפרטים שמסר.
ניסיונותיהם, עתיר השנים של מבצעי התחקיר מבסס יכולת לאבחן את המידע הנמסר הן המילולי והן הלא מילולי, כמו כן מאפשר אימות הפרטים גם אל מול מקורות חיצוניים ובלתי תלויים.

בדיקות חשד

במקרים של חשד ספציפי או תלונה על עובד זה או אחר או עפ"י בקשת הלקוח  )כגון הונאה, גניבה, קבלה/מתן שוחד, הטרדה מינית וכדו'). אופי ודרך הפעילות הייחודית שלנו מאפשרת הגעה מדויקת יותר לחקר האמת ולממצאים חד-משמעיים.

בדיקות פוליגרף

בודקי הפוליגרף של חרש חקירות הם יוצאי מערכת הביטחון, מומחים ומנוסים מאוד בתחום הפוליגרף בארץ ובעולם, חברי איגוד הפוליגרף הישראלי (אפ"י) וחברי איגוד הפוליגרף האמריקאי (APA)

ייעוץ והדרכות פנים ארגוניות

מתן הדרכות וסדנאות בתחומי המודיעין העסקי, חקירות והגעה לחקר האמת, תשאול וראיונות עבודה. בניית מערך להערכת סיכונים בתחום מהימנות עובדים.

שילוב של הקניית הידע השיטות והכלים יחד עם הטמעה לאורך זמן במקום העבודה. חידוד הערנות והמודעות לסיכונים פוטיצאלים לנזק הצפוי מהעבריינות התעסוקתית גם בתחומי המידע ונכסיי המעסיק.
הכשרת בעלי התפקידים במיומנויות התשאול והריאיון.

בדיקות תקופתיות

מן המפורסמות היא שעובד המתקבל למקום עבודה נחשף לפיתויים שונים עד כדי ביצוע עבריינות תעסוקתית.
הבדיקות נועדו לחשיפה אקראית וגילוי עבריינות, שלא הייתה ידועה כלל להנהלת החברה. עוסקות  בשאלות הנוגעות לעניין ביצוע עבירות פליליות, נוהליות במהלך העבודה השוטפת, ומשמשות לחשיפה  ולהרתעת עובדים מביצוע עבירות נוהליות, פליליות גניבת מידע וכד' במסגרת החברה.

בדיקות רקע – background check

חקירת הרקע הינה הליך של חיפוש איתור ואימות פרטי הרקע וההיסטוריה של המועמד בתחומים שונים – בניהם: מצב כלכלי, הסתבכויות משפטיות / פליליות.

הבדיקה, נעשית כמובן ללא נוכחות המועמד ומטרתה – טיוב וקיצור הליך המיון תוך חסכון בהשקעת המעסיק.
הבדיקות מתבצעות אל מול מאגרי מידע גלויים ברחביי הרשת תוך הפעלת כלים לכריית- המידע. בין המאגרים שנבדקים: בדיקות כלכליות, רשתות חברתיות, רשות האכיפה והגביה, מאגרים משפטיים, מאגרי מידע תקשורתיים ועוד.

תחקיר מהימנות עובדים

תחקיר מהימנות עובדים הינו שיחה פרונטאלית המבוצעת למועמד  במטרה לבחון את מידת הסיכון הפוטנציאלי שבקבלתו לעבודה תוך מתן דגש על אמינותו.
במהלך השיחה נאספים פרטים רבים ונתונים כלליים אודות עברו ומאפייני התנהגות של המועמד.
יתרונות התחקיר – התרשמות בלתי אמצעית מהמועמד תוך יצירת בסיס אמון והגעה לחקר האמת בכל הקשור לפרטים שמסר.
ניסיונותיהם, עתיר השנים של מבצעי התחקיר מבסס יכולת לאבחן את המידע הנמסר הן המילולי והן הלא מילולי, כמו כן מאפשר אימות הפרטים גם אל מול מקורות חיצוניים ובלתי תלויים.

ייעוץ ביטחוני

במגוון תחומים תוך ביצוע חקירות מיוחדות ורגישות.הגעה לחקר האמת  באמצעות הפעלת כלים מאמתים, יצירתיות וחדשנות טכנולוגית.

בדיקות טרום-תעסוקתי (קבלה לעבודה)

בדיקת עברו של המועמד במגוון שאלות על עברו התעסוקתי / פלילי. התייחסות לנורמות אישיותיות בעייתיות לארגון תוך פריסת רשת הגנה צפופה בהיבטים של :

הסתרת טיפולים נפשיים שעבר, שימוש בסמים, עבירות פליליות , פיטורין/עזיבת מקום עבודה קודם בגלל עבירה, ריגול תעסוקתי, קשר לשוק אפור, קשר לגורמים עבריינים ו/או הימורים, ממליצים וכדו'.

אבטחה בתחום הטכנולוגי

ייעוץ, הכוונה והתקנה במגוון תחומי האבטחה הטכנולוגי- תחום הצילום הגלוי – יום/לילה, הסמוי – יום/לילה. מצלמות קבועות/רצוף קבוע,  מצלמות כיפה/שליטה מרחוק. הקמת יחידת פיקוד ושליטה הכוללת מאגר ממצאי הצילום.

קב"ט חיצוני

עובד בכיר הממונה על ניהול האבטחה ארגון על כל המרכיבים וההיבטים בדגש על מניעת עבירות רכוש ואובדן תוך מתן מענה מידי לאירועים חריגים.

מבדק אמנות ממוחשב

מבדק ממוחשב המשמש לאיתור מועמדים לעבודה העלולים להסב נזק לארגון. המבדק בודק קשת רחבה מאוד של נושאים הקשורים לעבריינות התעסוקתית. המבדק הבסיסי נמשך כ- 20 דק' וכולל נאמנות, אמינות דיווח, גניבה, אישיות, שוחד, התמכרויות (סמים, אלכוהול והימורים) נטייה לאלימות, עבריינות מחשב והטרדה מינית.