התאמת עובדים

בודקי הפוליגרף של חרש חקירות הם יוצאי מערכת הביטחון, מומחים ומנוסים מאוד בתחום הפוליגרף בארץ ובעולם, חברי איגוד הפוליגרף הישראלי (אפ"י) וחברי איגוד הפוליגרף האמריקאי (APA)

כידוע ארגונים גדולים כגון: חברות ממשלתיות, בנקים, חברות אשראי, נוהגות מזה שנים רבות לבצע בדיקות מהימנות עובדים הכוללות  בדיקה טרום-תעסוקתית (קבלה לעבודה), בדיקת פוליגרף וכן בדיקת רקע.

בשנים האחרונות החלו חברות מסחריות, רשתות שיווק ומעסיקים גדולים, לאמץ את הבדיקות הנ"ל מיתוך הכרה ביעילותן ותרומתן לארגון, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה של שמירה על המידע הקיים בארגון.

בראש המחלקה עומד מר שגיא דוד, בעל ותק של 23 שנים בתחום המודיעין. יוצא שרות הביטחון, מומחה לבדיקות פוליגרף

בדיקות טרום-תעסוקתי (קבלה לעבודה)

בדיקת עברו של המועמד במגוון שאלות על עברו התעסוקתי / פלילי. התייחסות לנורמות אישיותיות בעייתיות לארגון תוך פריסת רשת הגנה צפופה בהיבטים של :

הסתרת טיפולים נפשיים שעבר, שימוש בסמים, עבירות פליליות , פיטורין/עזיבת מקום עבודה קודם בגלל עבירה, ריגול תעסוקתי, קשר לשוק אפור, קשר לגורמים עבריינים ו/או הימורים, ממליצים וכדו'.

בדיקות תקופתיות

מן המפורסמות היא שעובד המתקבל למקום עבודה נחשף לפיתויים שונים עד כדי ביצוע עבריינות תעסוקתית.
הבדיקות נועדו לחשיפה אקראית וגילוי עבריינות, שלא הייתה ידועה כלל להנהלת החברה. עוסקות  בשאלות הנוגעות לעניין ביצוע עבירות פליליות, נוהליות במהלך העבודה השוטפת, ומשמשות לחשיפה  ולהרתעת עובדים מביצוע עבירות נוהליות, פליליות גניבת מידע וכד' במסגרת החברה.

בדיקות חשד

במקרים של חשד ספציפי או תלונה על עובד זה או אחר או עפ"י בקשת הלקוח  )כגון הונאה, גניבה, קבלה/מתן שוחד, הטרדה מינית וכדו'). אופי ודרך הפעילות הייחודית שלנו מאפשרת הגעה מדויקת יותר לחקר האמת ולממצאים חד-משמעיים.