אשר ישנו חשד לקיומו של פער בין הדיווח של אדם מסוים בנוגע לרכוש שבבעלותו ובין המציאות. הדבר יכול להתרחש בפן האישי – כאשר אישה או גבר חושדים שלבני זוגם יש חשבון בנק, דירה או נכסים נוספים מעבר למה שהם יודעים, ויכול להתרחש בפן העסקי – כאשר קיים חשד לכך ששותף בחברה מעלים מס או מעביר כספים לחשבון בנק בחו"ל, או כאשר מעוניינים לדעת אם אדם שמתעתד להיות שותף בחברה הינו אכן בעל יכולת כלכלית מתאימה.

שירותי החקירות שלנו

איתור אנשים

חוקר בגידות פרטי

מעוניין במידע על אנשים וארגונים מחוץ לישראל?

מעקבים

חקירות הונאה

בניית פרופיל אישי

כאשר אדם או גוף מסוים מעוניינים לברר פרטים מאוד מסוימים אודות מושא החקירה. זה יכול להיות רצון לברר האם בן או בת הזוג בוגדים; זה יכול להיות רצון לדעת היכן נמצא אדם מסוים שברח או שהבריח את ילדיו, וזה יכול להיות רצון לדעת האם המטפלת שבחרתם לתינוק או להורה המבוגר שלכם אכן מטפלת בו בצורה ראויה. במקרים אחרים הרצון לביצוע חקירה נובע מהחשד שאדם מסוים אינו אומר אמת באשר לנכסים שבבעלותו. במקרים כאלה נדרשת חקירה כלכלית.